WMO

Sommige hulpmiddelen kunt u vergoed krijgen door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij het WMO-loket van uw gemeente. Het duurt gemiddeld 8 weken voor uw aanvraag in behandeling wordt genomen, en er een (keukentafel)gesprek met u wordt gepland. In dit gesprek wordt vastgesteld of u in aanmerking komt voor het gevraagde product en worden de mogelijkheden met u doorgelopen.
Per gemeente verschilt het beleid en iedere gemeente heeft zijn eigen vaste leverancier voor deze hulpmiddelen. U betaalt een eigen bijdrage per maand aan de gemeente.

Het is ook mogelijk om bij de gemeente een PGB (persoonsgebonden budget) aan te vragen. U krijgt dan een bedrag van de gemeente waarmee u zelf uw hulpmiddel bij de door u gewenste leverancier kunt kopen. Indien u hulp nodig heeft bij de aanvraag hiervan, kunnen wij u hierbij helpen.

Heeft u het hulpmiddel dringend nodig, en kunt u niet zolang wachten, informeer dan bij ons naar de mogelijkheden van huur of (2e hands) verkoop.