TIMMERS MEDICARE

ERGOTHERAPIE

De ergotherapeut is er voor mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld als gevolg van niet-aangeboren-hersenletsel, reuma, dementie, verstandelijke beperking, ouderdomsklachten, spierziekten of covid-19 (corona). De leeftijd van cliënten loopt erg uiteen. Ergotherapeuten begeleiden zowel kinderen, volwassenen als ouderen.

De ergotherapeut adviseert, traint, coacht en geeft voorlichting om de praktische belemmeringen zoveel mogelijk te verminderen. De behandeling kan plaatsvinden op de ergotherapiepraktijk of op een plek waar de problemen zich voordoen, bijvoorbeeld thuis of op het werk, school of in de sportclub.

Wanneer kunt u een ergotherapeut inschakelen?

Als u moeite heeft met het uitvoeren van uw dagelijkse handelingen, dan kunt u een ergotherapeut inschakelen. Dit kan gaan om het huishouden, uw persoonlijke verzorging maar ook het uitvoeren van uw werk, studie of hobby’s. De ergotherapeut leert u hoe u een activiteit anders uit kunt voeren óf een hulpmiddel kunt gebruiken zodat u zoveel mogelijk activiteiten weer (zelf) kunt uitvoeren. 

De ergotherapeut kan u hepen bij:

 • Zelfzorg en zelfredzaamheid (wassen, aankleden, eten en maaltijdbereiding)
 • Revalidatie (thuis)
 • Woning- en/of werkplekaanpassing
 • Valpreventie
 • Dementie
 • Ziekte van Parkinson
 • Gebruik van hulpmiddelen en training met scootmobiel, rolstoel of rollator
 • Omgaan met beperkingen en vermoeidheid/energiemanagement
 • Aandacht en geheugen
 • Uitvoeren van hobby of sport
 • Lichamelijke en mentale werkbelasting
 • Advies over en aanvraag van hulpmiddelen

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Ergotherapie zit in het basispakket van uw zorgverzekering, en u heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Wel gaat ergotherapie af van uw eigen risico (dit geldt niet voor kinderen tot 18 jaar). Een verwijsbrief is veelal niet nodig.

 

Timmers MediCare en ergotherapie

Timmers MediCare werkt samen met ergotherapeuten uit de regio. Ergotherapeuten kunnen bij Timmers MediCare hulpmiddelen lenen om uit te proberen bij hun cliënten. Bevalt het hulpmiddel, dan mag de cliënt het meteen houden en wordt de factuur nagestuurd.
Timmers MediCare gaat ook samen met de ergotherapeut op pad om bij cliënten aanpassingen in huis te realiseren, of een sta-op-stoel aan te meten. Samen komen we tot de beste oplossing!

 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over bepaalde producten? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden van het gratis lenen van hulpmiddelen?
Belt u ons gerust op 0165-560609. Wij staan voor u klaar! Mailen mag uiteraard ook.